ἐπαγγέλλεσθε

ἐπαγγέλλεσθε
ἐπαγγέλλω
tell
aor imperat mid 2nd pl
ἐπᾱγγέλλεσθε , ἐπαγγέλλω
tell
aor ind mid 2nd pl (doric aeolic)
ἐπᾱγγέλλεσθε , ἐπαγγέλλω
tell
imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic)
ἐπαγγέλλω
tell
pres imperat mp 2nd pl
ἐπαγγέλλω
tell
pres ind mp 2nd pl
ἐπαγγέλλω
tell
aor ind mid 2nd pl (homeric ionic)
ἐπαγγέλλω
tell
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”